Skip Navigation
 
Wpisz pierwsze litery
szukanego elementu.

Traczyk.pl przeglądy i pomiary elektryczne Wrocław

usługi pomiarowe, traczyk.pl wrocław
pomiary instalacji elektrycznych wrocław
termowizja, pomiary termowizyjne
badania bezpieczeństwa sprzętu elektrycz
badania ochronne, przeciwporażeniowe
pomiary ochrony przeciwporażeniowej

pomiary elektryczne, obowiązkowe przeglądy i kontrole okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych, badania elektronarzędzi, pomiary oświetlenia, badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, Wrocław

   Traczyk.pl    rok założenia 1984   Wrocław

                                                                                + Świnoujście                                                 

 Świnoujście, zachodnio-pomorskie

Nasza specjalizacja to: obowiązkowe przeglądy i kontrole okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych budynków, pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, badania ochronne, pomiary ochrony przeciwporazeniowej, pomiary i badania elektronarzędzi, przegląd techniczny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, badania i pomiary elektroenergetyczne, pomiary samoczynne wyłączenie zasilania SWZ (dawniej skuteczność zerowania), pomiary rezystancji izolacji (Riso), badania wyłączników różnicowoprądowych RCD, uziemień, termowizja, pomiary termowizyjne, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary i przeglądy natężenia oświetlenia awaryjnego, przeglądy i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego. Przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych, nadzory, badania, obowiązkowe kontrole okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych, (przegląd - kontrole półroczne, roczne, pięcioletnie na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawa Budowlanego), ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej, protokoły z obowiązkowej kontroli okresowej (przeglądu).  

 

Przeglądy i pomiary elektryczne, odgromowe wykonujemy na przyrządach pomiarowych renomowanych firm, głównie Kyoritsu (Japonia), Flir i Standard Instruments (USA), Seaward (UK) posiadających aktualne świadectwo wzorcowania.     

 

Obsługa techniczna, przeglądy, dozór, obowiązkowe kontrole okresowe instalacji i urzadzeń elektrycznych i odgromowych w budynkach, uziemień, przeglądy i badania techniczne, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych.

 

Jesteśmy wyposażeni w sprzęt, narzędzia i środki transportu niezbędne do świadczenia usług.    Zdobyte wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zdobyć wiarygodną pozycję na rynku.

 

Aktualnie możemy wykonać większość prac związanych z przeglądami technicznymi instalacji elektrycznej i odgromowej budynku, badaniami i pomiarami ochrony przeciwporażeniowej, uziemień, ochronnymi, badanie techniczne przeciwpożarowego wyłącznika prądu, dozorem i obowiązkową kontrolą okresową obiektów użyteczności publicznych, budynków, hal przemysłowych, uczelni, szkoły, przedszkola, salonów handlowych, firm i zakładów. 

 

Kompleksowa realizacja powierzonych zadań zyskała uznanie zlecających.   

, tanie pomiary

Wykonujemy: pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, przeglądy elektryczne, pomiary elektronarzędzi, badania ochronne, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu. termowizja, pomiary termowizyjne, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, badania i pomiary elektroenergetyczne, pomiary skuteczności zerowania (szybkie wyłączenie), pomiary rezystancji uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, badania wyłączników różnicowoprądowych RCD, pomiar uziemienia, nadzory, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary i przeglądy oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego.  Przeglądy elektryczne i odgromowe budynków,, badania, obowiązkowe kontrole okresowe, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych budynków, protokoły, kosztorysowanie.  traczyk.pl , Wrocław, rok założenia 1984

z

pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary uziemień, przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu, termowizja, pomiary termowizyjne, przeglady instalacji elektrycznej budynków, przeglady instalacji odgromowych, pomiary elektronarzędzi, badania ochronne, pomiary rezystancji uziemienia, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary skuteczności zerowania, pomiary rezystancji izolacji, badania,, pomiary natężenia oswietlenia awaryjnego, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary okresowe, pomiary ochronne, połączenia wyrównawcze, protokół, cennik, cena, zlece, tanio, tanie, wrocław, roboty, usługi pomiarowe, elektryk

                                                                           traczyk.pl

              Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.