Skip Navigation
 
Wpisz pierwsze litery
szukanego elementu.

Traczyk.pl przegldy i pomiary elektryczne, odgromowe

usugi pomiarowe, traczyk.pl wrocaw
pomiary instalacji elektrycznych wrocaw
termowizja, pomiary termowizyjne
badania bezpieczestwa sprztu elektrycz
badania ochronne, przeciwporaeniowe
pomiary ochrony przeciwporaeniowej

pomiary elektryczne, obowizkowe przegldy i kontrole okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych, badania elektronarzdzi, pomiary owietlenia, badania przeciwpoarowego wycznika prdu, Wrocaw

   Traczyk.pl    rok zaoenia 1984   Wrocaw

                                                                                     winoujcie                                                 

 winoujcie, zachodnio-pomorskie

Nasza specjalizacja to: obowizkowe przegldy i kontrole okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych budynków, pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, badania ochronne, pomiary ochrony przeciwporazeniowej, pomiary i badania elektronarzdzi, przegld techniczny przeciwpoarowy wycznik prdu, badania i pomiary elektroenergetyczne, pomiary samoczynne wyczenie zasilania SWZ (dawniej skuteczno zerowania), pomiary rezystancji izolacji (Riso), badania wyczników rónicowoprdowych RCD, uziemie, termowizja, pomiary termowizyjne, pomiary natenia owietlenia, pomiary i przegldy natenia owietlenia awaryjnego, przegldy i pomiary owietlenia ewakuacyjnego. Przegldy instalacji elektrycznych i odgromowych, nadzory, badania, obowizkowe kontrole okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych, (przegld - kontrole póroczne, roczne, picioletnie na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawa Budowlanego), ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej, protokoy z obowizkowej kontroli okresowej (przegldu).  

 

Przegldy i pomiary elektryczne, odgromowe wykonujemy na przyrzdach pomiarowych renomowanych firm, gównie Kyoritsu (Japonia), Flir i Standard Instruments (USA), Seaward (UK) posiadajcych aktualne wiadectwo wzorcowania.     

 

Obsuga techniczna, przegldy, dozór, obowizkowe kontrole okresowe instalacji i urzadze elektrycznych i odgromowych w budynkach, uziemie, przegldy i badania techniczne, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych.

 

Jestemy wyposaeni w sprzt, narzdzia i rodki transportu niezbdne do wiadczenia usug.    Zdobyte wieloletnie dowiadczenie pozwolio nam zdoby wiarygodn pozycj na rynku.

 

Aktualnie moemy wykona wikszo prac zwizanych z przegldami technicznymi instalacji elektrycznej i odgromowej budynku, badaniami i pomiarami ochrony przeciwporaeniowej, uziemie, ochronnymi, badanie techniczne przeciwpoarowego wycznika prdu, dozorem i obowizkow kontrol okresow obiektów uytecznoci publicznych, budynków, hal przemysowych, uczelni, szkoy, przedszkola, salonów handlowych, firm i zakadów. 

 

Kompleksowa realizacja powierzonych zada zyskaa uznanie zlecajcych.   

, tanie pomiary

Wykonujemy: pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, przegldy elektryczne, pomiary elektronarzdzi, badania ochronne, przegld przeciwpoarowego wycznika prdu. termowizja, pomiary termowizyjne, pomiary ochrony przeciwporaeniowej, badania i pomiary elektroenergetyczne, pomiary skutecznoci zerowania (szybkie wyczenie), pomiary rezystancji uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, badania wyczników rónicowoprdowych RCD, pomiar uziemienia, nadzory, pomiary natenia owietlenia, pomiary i przegldy owietlenia awaryjnego, owietlenia ewakuacyjnego.  Przegldy elektryczne i odgromowe budynków,, badania, obowizkowe kontrole okresowe, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych budynków, protokoy, kosztorysowanie.  traczyk.pl , Wrocaw, rok zaoenia 1984

z

pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary uziemie, przegldy przeciwpoarowego wycznika prdu, termowizja, pomiary termowizyjne, przeglady instalacji elektrycznej budynków, przeglady instalacji odgromowych, pomiary elektronarzdzi, badania ochronne, pomiary rezystancji uziemienia, pomiary ochrony przeciwporaeniowej, pomiary skutecznoci zerowania, pomiary rezystancji izolacji, badania,, pomiary natenia oswietlenia awaryjnego, pomiary owietlenia ewakuacyjnego, pomiary okresowe, pomiary ochronne, poczenia wyrównawcze, protokó, cennik, cena, zlece, tanio, tanie, wrocaw, roboty, usugi pomiarowe, elektryk

                                                                           traczyk.pl

              Zabrania si kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeone.