Skip Navigation
 
Wpisz pierwsze litery
szukanego elementu.

Uprawnienia

Uprawnienia, certfikaty, zaswiadczenia

 

 

 

 Uprawnienia budowlane - członek Pol. Izby Inż. Bud.
 Uprawnienia do prac kontrolno-pomiarowych SEEP świad. kwalif. E1
 Uprawnienia dozoru ds eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci SEEP świad. kwalif.  E1, D1
 Uprawnienia do prac kontrolno-pomiarowych  SMEP świad. kwalif. E1
 Uprawnienia eksploatacji, urzadzen, instalacji i sieci do 20 kV  SMEP świad. kwalif. E1, D1
 Uprawnienia dozoru do prac kontrolno-pomiarowych  SMEP świad. kwalif. D1
 Uprawnienia dozoru do prac kontrolno-pomiarowych  TGE grupa G1
 Uprawnienia eksploatacji kotły do 100 kW TGE grupa G2
 Uprawnienia dozoru kotły do 100 kW TGE grupa G2
 Uprawnienia eksploatacja i dozór instalacje cieplne pow. 50 kW  TGE  gr G2
 Uprawnienia eksploatacja i dozór urządzenia wentylacji i klimatyzacji pow. 50 kW grupa G2
 Uprawnienia do prac kontrolno-pomiarowych wentylacji i klimatyzacji 
    TGE grupa G2
 Uprawnienia dozoru prac kontrolno-pomiarowych wentylacji i klimatyzacji  
    TGE grupa G2
 zaświadzczenie DOIIB - utrzymanie obiektów budowlanych w św. rozdz. 6 ustawy Prawo Budowlane - okresowe kontrole obiektów i budynków
zaświadczenie SEP i DOIIB - obowiązkowe kontrole okresowe na podst. art. 62 Prawa Budowlanego
 zaświadczenie SEP i PW - ochrona odgromowa obiektów, pomiar uziemienia
 zaswiadczenie DOIIB - ochrona odgromowa obiektow budowlanych
 zaswiadczenie DOIIB - ochrona odgromowa obiektow budowlanych 2012
     zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305
 Certyfikat Moeller Electric instalacje i urzadzenia elektryczne
 Świadectwo Eaton realizacja ochrony przeciwprzepieciowej
 Świadectwo Inteligentnych Instalacji elektrycznych LCN
 Swiadectwo Eaton zaawansowane sterowanie system Xcomfort
 Certyfikat uczestn. w Kongresie Pożarnictwa
 Certyfikat Rockwooll
 Certyfikat Artenica
 Certyfikat Fonko
 Zaświadczenie  EFS  BHP
 Zaświadczenie  EFS ppp + pis
 zaswiadczenie PTE
 swiadectwo NOT gosp. smar.
 szereg innych stosownych uprawnień
 
 
Nadmieniamy, że w myśl najnowszych wymagań posiadamy uprawnienia pomiarowe E1, D1 i dozoru nad pracami kontrolno-pomiarowymi (wpis dodatkowy) wymagany do zatwierdzania protokołów z przeprowadzonych pomiarów oraz uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

 

Wykonujemy: pomiary elektryczne, przeglądy elektryczne, pomiary elektronarzędzi, nadzory, pomiary ochronne, pomiary oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. Instalacje elektryczne i odgromowe. Przeglądy elektryczne i odgromowe, dozór, badania, kontrola okresowa, pomiary okresowe, stanowiskowe, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych, protokoły, kosztorysowanie. Roboty wykończeniowe, instalacje, usługi, remonty, modernizacja, naprawy, konserwacja, utrzymanie obiektów i ruchu firm, , Wrocław, rok założenia 1984,   uprawnienia.    Firma uslugi wykonuje we Wroclawiu i okolicach, Sroda Slaska, Katy Wroclawskie, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Olawa, Jelcz Laskowice, Brzeg, Opole, Sobotka, Trzebnica, Olesnica, Oborniki, slaskie, Swidnica, Strzelin, Walbrzych, Prochowice, Lubin, Polkowice, Legnica, Wrocław, wroclaw, dolny slask, dolnoslaskie

 
traczyk.pl
Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.