Skip Navigation
 
Wpisz pierwsze litery
szukanego elementu.

pomiary

 

 Pomiary elektryczne,  pomiary odgromowe, pomiary elektronarzędzi, okresowe

 

pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary elektronarzędzi, pomiary ochronne, przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu, pomiar ochrony przeciwporażeniowej, pomiary instalacji elektrycznych, pomiary stanowiskowe, pomiary okresowe roczne i pięcioletnie, pomiar szybkiego wyłączenia zasilania, pomiary rezystancji uziemienia, pomiar rezystancji izolacji,  pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych (piorunochronnych), pomiary uziemień, pomiar napięcia i prądu, badania wyłączników przeciwporażeniowych RCD, prace kontrolno-pomiarowe, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych, uziemienia, protokoły, protokół

 

 Pomiary elektryczne,  odgromowe, ochronne   (z upustem 50 % wart. kosztorysowej)

1.
Pomiar skuteczności zerowania (szybkie wylaczanie SWZ) pomiar pierwszy
5,oo zł/szt
2.
Pomiar skuteczności zerowania (szybkie wylaczanie SWZ) pomiar następny
3,5o zł/szt
3.
Badanie wyłącznika różnicowoprądowego RCD
12,oo zł/szt
4.
Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego Riso - 1fazowego
8,oo zł/obw
5.
Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego Riso - 3fazowego
10,oo zł/obw
6.
Pomiar instalacji odgromowej (uziom) pomiar pierwszy
40,oo zł/szt
7.
Pomiar instalacji odgromowej (uziom)  pomiar następny
20,oo zł/szt
8.
Przegląd i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu
150,oo zł/szt
9.
Pomiary elektronarzędzi
25,oo zł/szt
10
Aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół)
75,oo zł/10 str.
11.
Zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochod
100,oo zł

 

 

 Pomiary nateżenia oświetlenia

 

pomiary natężenia oświetlenia,  pomiary nateżenia oświetlenia ogólnego,  pomiar natężenia oświetlenia stanowiskowego, przegląd i pomiar oświetlenia awaryjnego, pomiary i przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary oświetlenia dróg i ciągów komunikacyjnych, pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy, pomiary równomiernosci oświetlenia, olśnienia, pomiary okresowe, pomiary termowizyjne, protokóły, protokół,

 

 

 obowiazujace normy  -   PN-EN 12646-1:2004 oraz PN-84/E-02033

1.

Pomiar fotometryczny oświetlenia pierwszy kpl. 5 pomiarów w pomieszczeniu

27,oo zł/kpl

2.

Pomiar fotometryczny oświetlenia każdy dalszy kpl. 5 pomiarów w pomieszczeniu

4,oo zł/kpl

3.

Pomiar fotometrczny oswietlenia na stanowisku pracy (za 1 pomiar)

25,oo zl/stan.

4.

Przeglądy i pomiary oświetlenia awaryjnego

 do uzg.

5.

Przeglądy i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

 25zł/szt.

6.

 Termowizja

 

7.

Aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół)

75,oo zł/10 str

8.

Zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochod

100,oo zł

 

 

 

 

 Pomiary wentylacji - sprawdzenie wydajnosci wentylacji

 

pomiary wentylacji, sprawdzenie wydajnosci wentylacji,  pomiary okresowe, pomiary stanowiskowe, protokoly sprawdzenia wydajnosci wentylacji, protokół,

    • Obowiązujące normy i przepisy - PN-83/B-03430/Az3:2000, PN-73/B-03431

    • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rozdz 6,

1.

Pomiar wentylacji       -     srednio 2-krotne pomierzone wydajnosci

30,oo zł/szt.

2.

Pomiar wydajnosci wentylacji

,oo zł

3.

Pomiar temperatury (za 1 pomiar) 

 20,oo zl/szt.

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

Aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół)

75,oo zł/10 str.

8.

Zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochod

100,oo zł

 

traczyk.pl,

Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa