Skip Navigation
 
Wpisz pierwsze litery
szukanego elementu.

[Pomiary|Pomiary ochronne]

Pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary ochronne, pomiary elektronarzędzi, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary SWZ (d. skuteczności zerowania), uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, badanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, pomiary natężenia świetlenia, przegląd i pomiary oświetlenia awaryjnego, przegląd i pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary okresowe, roczne, pięcioletnie, protokoły z pomiarów

pomiar, wroclaw, wrocław
drukujdrukuj dane oferty więcej zdjęćwięcej zdjęć

wroclaw    wrocław   dolnoslaskie   wroclaw

Wykonujemy pełny zakres pomiarów:

- prace kontrolno-pomiarowe, protokół

- usługi pomiarowe

- pomiary ochronne, robocze i okresowe, protokoły z pomiarów

- pomiary elektryczne, pomiary instalacji elektrycznej budynków

- pomiary ochrony przeciwporażeniowej, uziemień

- pomiary samoczynne wyłączenie zasilania (d. zerowania)

- pomiar rezystancji izolacji, pomiary silników elektrycznych

- badania wyłączników różnicowoprądowych RCD

- przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu

- pomiary, przegląd i badania elektronarzędzi

- badania i pomiary elektroenergetyczne, ochronne i robocze

- pomiary odgromowe, pomiary rezystancji uziemień

- pomiary instalacji odgromowych (piorunochronnych)

- pomiar uziemienia, uziomów, szyn wyrównawczych, roboczych

- konserwacja instalacji elektrycznych i rozdzielni

- pomiary oświetlenia, pomiar natężenia oświetlenia ogólnego

- pomiar natężenia oświetlenia stanowiskowego

- pomiary i przeglądy oświetlenia awaryjnego

- przegląd i pomiar oświetlenia ewakuacyjnego

- pomiary natężenia oświetlenia dróg i ciągów komunikacyjnych

  

 Pomiary elektryczne, odgromowe  , ochronne, okresowe   (z upustem 50 % wart. kosztorysowej)    wroclaw   wrocław

 

pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, ochronne, uziemień, pomiary okresowe, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, badania i pomiary elektroenergetyczne, pomiary stanowiskowe, pomiar szybkie wyłączenia zasilania (d. pomiar skuteczności zerowania), uziemienia, połączenia wyrównawcze, pomiar rezystancji izolacji, badania wyłączników przeciwporażeniowych RCD, pomiary i badania elektronarzędzi, prace kontrolno-pomiarowe, protokół, protokoły

1.
pomiar skuteczności zerowania (szybkie wylaczanie) pomiar pierwszy
5,oo zł/szt.
2.
pomiar skuteczności zerowania (szybkie wylaczanie) pomiar następny
3,5o zł/szt.
3.
Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
12,oo zł/szt.
4.
pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego - 1fazowego
8,oo zł/obw.
5.
pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego - 3fazowego
10,oo zł/obw.
6.
pomiar instalacji odgromowej (uziom) pomiar pierwszy
40,oo zł/szt.
7.
pomiar instalacji odgromowej (uziom)  pomiar następny
20,oo zł/szt.
8.
Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu
150,oo zł/szt.
9.
Pomiary elektronarzędzi
25,oo zł/szt.
10
Aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół)
72,oo zł/10 str.
11.
Zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochod
100,oo zł

Firma wykonuje uslugi we Wroclawiu i okolicach, Sroda Slaska, Katy Wroclawskie, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Olawa, Jelcz Laskowice, Brzeg, Opole, Sobotka, Trzebnica, Olesnica, Oborniki, slaskie, Swidnica, Strzelin, Walbrzych, Prochowice, Lubin, Polkowice, Legnica, Wrocław, wroclaw, dolny slask, dolnoslaskie

 Pomiary natężenia oświetlenia,  pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, przeglądy oświetlenia awaryjnego       wroclaw  wrocław

pomiar nateżenia oświetlenia, pomiar natężenia oświetlenia stanowiskowego, pomiar natężenia oświetlenia ogólnego, pomiar i przeglady oświetlenia awaryjnego, przegląd i pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, pomiar natezenia drog i ciągów komunikacyjnych, pomiary równomiernosci oświetlenia, olśnienia, pomiary okresowe coroczne, protokół, protokoły

1.

Pomiar fotometryczny oświetlenia pierwszy kpl. 5 pomiarów w pomieszczeniu

27,oo zł/kpl.

2.

Pomiar fotometryczny oświetlenia każdy dalszy kpl. 5 pomiarów w pomieszczeniu

4,oo zł/kpl.

3.

Pomiary fotometrczne oswietlenia na stanowisku pracy (za 1 pomiar)

 25,oo zl/stan.

4.

Przeglądy i pomiary oświetlenia awaryjnego

 

5.

 Przeglądy i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

25zł/szt.

6.

 Pomiary termowizyjne

 

7.

Aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół)

75,oo zł/10 str.

8.

Zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochod

100,oo zł

 

 

 Pomiary wentylacji - sprawdzenie wydajnosci wentylacji

pomiary wentylacji, sprawdzenie wydajnosci wentylacji,  pomiary okresowe, pomiary stanowiskowe, protokoly sprawdzenia wydajnosci wentylacji, protokół,

    • Obowiązujące normy i przepisy - PN-83/B-03430/Az3:2000, PN-73/B-03431

    • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rozdz 6,

1.

Pomiar wentylacji       -     srednio 2-krotne pomierzone wydajnosci

30,oo zł/szt.

2.

Pomiar wydajnosci wentylacji

30,oo zł

3.

 Pomiar temperatury

 20,oo zl/szt

4.

 

 

5.

 

 

6.

 Aktualizcja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół)

75,oo zł/10 str 

7.

Zryczałtowany dojazd (miasto Wrocław) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochód

100,oo zł

8.

 

traczyk.pl

              Zabrania

Więcej zdjęć i plików 
pomiary elektryczne, wrocław, wroclaw
pomiary ochronne, okres wrocław, wroclaw
pomiary odgromowe wrocław
pomiary bezpieczeństwa sprzetu elektrycz