Skip Navigation
 
Wpisz pierwsze litery
szukanego elementu.

[Pomiary|Pomiary ochronne|Przeglądy|Przeglądy elektryczne|Nadzory]

Przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy instalacji odgromowej, przeglądy elektryczne, przeglądy odgromów, uziemień, szyn wyrównawczych, kontrole okresowe, przeglądy roczne, pięcioletnie, okresowe kontrole instalacji elektrycznej i odgromowej budynków, uziemienia, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach, oględziny, dozór, nadzory, przeglądy okresowe elektryczne, protokół z przeglądu, protokoły z kontroli

przeglądy okresowe, wrocław, wroclaw
drukujdrukuj dane oferty

Przeglądy elektryczne, przeglądy odgromowe, przeglądy okresowe, pięcioletnie, roczne, półroczne, okresowe kontrole instalacji elektrycznych i odgromowych (piorunochronnych), uziemienia. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej budynków. Protokół z przeglądu. Sporzadzanie protokołu z kontroli.

Firma wykonuje uslugi we Wroclawiu i okolicach, Sroda Slaska, Katy Wroclawskie, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Olawa, Jelcz Laskowice, Brzeg, Opole, Sobotka, Trzebnica, Olesnica, Oborniki, slaskie, Swidnica, Strzelin, Walbrzych, Prochowice, Lubin, Polkowice, Legnica, Wrocław, wroclaw, dolny slask, dolnoslaskie

wykonanie przeglądu - okresowej kontroli - dwa razy do roku, rocznej i pięcioletniej kontroli instalacji

 

PRZEGLĄDY TECHNICZNE okresowe (okresowe kontrole stanu technicznego)

zgodnie z art. 62 Ustawy  Prawo Budowlane

w zakresie  instalacji elektrycznych i odgromowych

-         przeprowadzenia kontroli okresowych 2 razy w roku w obiektach wymienionych w art. 62 ust 1 pkt.3 ustawy Prawo budowlane

-    przeglądy roczne

-    przeglady pięcioletnie

 

 

 sprawowanie kontroli technicznej utrzymania instalacji elektrycznych i odgromowych budynków:


przegląd elektryczny, przegląd odgromowy, przeglądy okresowe, roczne, pięcioletnie, kontrole okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie pomiarow ochronnych, uziemień, stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach, protokół, sporzadzenie stosownego protokołu.

 

okresowe kontrole - przeglad elektryczny okresowy co najmniej raz w roku, roczne, pięcioletnie, polegająca na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, protokół

Ze względu na indywidualne parametry zapotrzebowania klienta, podane informacje w zakladkach cennika nie są ofertą (w rozumieniu art. 66) lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego

 

traczyk.pl

              Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.