Skip Navigation
 
Wpisz pierwsze litery
szukanego elementu.

[Pomiary|Pomiary ochronne|Usługi]

Pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary ochronne, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, badania i pomiary elektroenergetyczne, pomiary SWZ skuteczności zerowania, uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, badanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, pomiar elektronarzędzi, pomiary oświetlenia, pomiar oświetlenia awaryjnego, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary okresowe, pomiary wentylacji, wilgotności, temperatury, protokół, protokoły z pomiarów

Pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary ochronne, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, badania i pomiary elektroenergetyczne, pomiary SWZ skuteczności zerowania, uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, badanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, pomiar elektronarzędzi, pomiary oświetlenia, pomiar oświetlenia awaryjnego, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary okresowe, pomiary wentylacji, wilgotności, temperatury, protokół, protokoły z pomiarów

Wykonujemy pełny zakres pomiarów: wroclaw wrocław dolnoslaskie, dolny slask - pomiary ochronne i okresowe- usługi pomiarowe- badania środowiska pracy- pomiary ochrony przeciwporazeniowej- pomiary elektryczne- pomiary natezenia oswietlenia- pomiar skuteczności zerowania- pomiar samoczynne wylaczenia zasilania- pomiar impedancji pętli zwarcia- pomiar rezystancji izolacji, pomiary rezystacji uziemienia- badania wyłaczników różnicowoprądowych RCD- badania i pomiary elektronarzędzi- badania i pomiary elektroenergetyczne- pomiary odgromowe, uziemień, uziemienia- pomiary instalacji odgromowych - pomiary instalacji odgromowej i uziomów- pomiar rezystancji uziemienia, uziemień- pomiar oswietlenia stanowiskowy- pomiary natężenia oświetlenia- pomiary rownomiernosci oswietlenia- protokol pomiarow instalacji elektrycznych w budynku- pomiary wydajnosci wentylacji- pomiar skuteczności wentylacji- sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów- przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych- ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych, protokółCENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Pomiary|Pomiary ochronne|Przeglądy|Przeglądy elektryczne|Nadzory|Usługi]

Przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy instalacji odgromowej, przeglądy elektryczne, przeglądy odgromów, uziemień, szyn wyrównawczych, kontrole okresowe, przeglądy roczne, pięcioletnie, okresowe kontrole instalacji elektrycznej i odgromowej budynków, uziemienia, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach, oględziny, dozór, nadzory, przeglądy okresowe elektryczne, protokół z przeglądu, protokoły z kontroli

Przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy instalacji odgromowej, przeglądy elektryczne, przeglądy odgromów, uziemień, szyn wyrównawczych, kontrole okresowe, przeglądy roczne, pięcioletnie, okresowe kontrole instalacji elektrycznej i odgromowej budynków, uziemienia, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach, oględziny, dozór, nadzory, przeglądy okresowe elektryczne, protokół z przeglądu, protokoły z kontroli

Przegląd elektryczny, przeglad odgromowy, uziemień i szyny wyrównawczej, przegląd okresowy, okresowe kontrole instalacji elektrycznych i odgromowych (piorunochronnych) w budynku, uziemienia, uziemienia ochronne, robocze, przeglądy i kontrole okresowe, roczne, pięcioletnie, protokół z przeglądu, protokoły z kontroli okresowej- wykonanie okresowej kontroli dwa razy do roku, rocznej i pięcioletniej kontroli instalacji- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania instalacji elektrycznych i odgromowych- ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach- sporzadzanie protokolow z kontroli instalacji elektrycznych i odgromowych- przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych- przeglądy elektryczne, przeglady okresowe- przeglądy odgromowe, piorunochronne, uziemienia

 

[Pomiary|Pomiary ochronne|Przeglądy|Przeglądy elektryczne|Nadzory|Usługi]

Nadzory instalacji elektrycznej, nadzory instalacji odgromowych, pełnienie funkcji kierownika budowy i robót instalacji elektrycznych i odgromowych, dozór instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dozór instalacji odgromowych

Nadzory instalacji elektrycznej,  nadzory instalacji odgromowych, pełnienie funkcji kierownika budowy i robót instalacji elektrycznych i odgromowych, dozór instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dozór instalacji odgromowych

Nadzory, pełnienie funkcji kierownika budowy i robót instalacji elektrycznych.usługi nadzoru i eksploatacji oraz pomiarów ochronnych w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych. Kontrola okresowa instalacji elektrycznych i odgromowych. Dozór. Przeglady okresowe. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych, odgromowych. Protokoly z przegladu. wrocław, Firma wykonuje uslugi we Wroclawiu i okolicach, Sroda Slaska, Katy Wroclawskie, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Olawa, Jelcz Laskowice, Brzeg, Opole, Sobotka, Trzebnica, Olesnica, Oborniki, slaskie, Swidnica, Strzelin, Walbrzych, Prochowice, Lubin, Polkowice, Legnica, Wrocław, wroclaw, dolny slask, dolnoslaskie, wroclaw,

 

[Usługi]

Utrzymanie instalacji elektrycznych i odgromowych budynków, pomiary instalacji elektrycznych, pomiary maszyn i urzadzeń elektrycznych, pomiary elektronarzędzi, pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, utrzymanie ruchu firm, budynków i obiektów użyteczności publicznych, badania okresowe i ochronne, protokół

Utrzymanie instalacji elektrycznych i odgromowych budynków, pomiary instalacji elektrycznych, pomiary maszyn i urzadzeń elektrycznych, pomiary elektronarzędzi, pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, utrzymanie ruchu firm, budynków i obiektów użyteczności publicznych, badania okresowe i ochronne, protokół

Utrzymanie instalacji elektrycznych i odgromowych, eksploatacja urzadzen, utrzymanie ruchu firm, budynków i obiektów uzytecznosci publicznych. Pomiay elektronarzędzi. pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, Protokół. Remonty. Kontrola okresowa instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach. badanie instalacji elektrycznej, uziemień, pomiary maszyn i urządzeń elektrycznych. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych, uziemienia, oględziny, protokoły. wrocław, wroclaw CENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Usługi]

Serwis klimatyzacji, przeglądy eksploatacyjne i pogwarancyjne, usuwanie awarii, naprawy, remonty, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzatorów, udrażnianie odpływu skroplin, sprawdzanie cisnienia czynnika chłodniczego

Serwis klimatyzacji, przeglądy eksploatacyjne i pogwarancyjne, usuwanie awarii, naprawy, remonty, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzatorów, udrażnianie odpływu skroplin, sprawdzanie cisnienia czynnika chłodniczego

Serwis klimatyzacji, przeglądy eksploatacyjne i pogwarancyjne, usuwanie awarii, naprawy, protokoly, remonty, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzatorów, udrażnianie odpływu skroplin, sprawdzanie cisnienia czynnika chłodniczego, wrocław, wroclawCENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Usługi]

Klimatyzacja, dostawa, montaż, uruchomienie klimatyzacji, klimatyzatory, przeszkolenie obsługi, eksploatacja

Klimatyzacja, dostawa, montaż, uruchomienie klimatyzacji,  klimatyzatory, przeszkolenie obsługi, eksploatacja

Dostawa, montaż, uruchomienie klimatyzacji,przeszkolenie osób obsługujących klimatyzacje.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Protokoly.Kompleksowa realizacja z robotami budowlanymi.Przeglądy okresowe, czyszczenie, odgrzybianie klimatyzatorów.Montaż wentylacji. Polecamy klimatyzatory ARTEL Włochy lub EcoKlima.Również montaż klimatyzatorów innych marek.CENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Usługi]

Instalacje elektryczne, instalacje oświetleniowe, instalacje elektryczne siły i światła, instalacje ochronne, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, montaż opraw oświetleniowych, instalacje kablowe, teletechniczne, montaż rozdzielni elektrycznych

Instalacje elektryczne,  instalacje oświetleniowe, instalacje elektryczne siły i światła, instalacje ochronne,  montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, montaż opraw oświetleniowych, instalacje kablowe, teletechniczne, montaż rozdzielni elektrycznych

Wykonujemy: instalacje elektryczne, instalacje inteligetne, instalacje oświetlenia, instalacje ochronne, uziemienia, teletechniczne, komputerowe, remonty, montaż gniazd, wyłączników, lampy i oprawy, tablice, rozdzielnie, zabezpieczenia, punkty, obwody, osprzęt, serwis, naprawy, kosztorysowanie, nadzory, remonty, wroclaw, wrocław, dolnoslaskie, dolny slask - CENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Usługi]

Instalacje odgromowe, instalacje piorunochronne budynków, uziomy otokowe, uziomy fundamentowe, uziomy szpilkowe, montaż, remonty, uziemienia, szyny wyrównawcze, pomiar rezystancji uziemień ochronnych i roboczych

Instalacje odgromowe, instalacje piorunochronne budynków, uziomy otokowe, uziomy fundamentowe, uziomy szpilkowe, montaż, remonty, uziemienia, szyny wyrównawcze, pomiar rezystancji uziemień ochronnych i roboczych

Instalacje odgromowe - pomiary odgromowe - pomiary rezystancji uziemień - uziomy - montaż - remonty - przeglady okresowe - przeglądy instalacji odgromowych budynków, ocena stanu technicznego instalacji odgromowych (piorunochronnych) w budynkach - pomiary uziomów - oględziny - szyny wyrównawcze - uziemienia - piorunochron

 

[Usługi]

Instalacje sanitarne, woda zimna i ciepła, kanalizcja, wodne i co

Instalacje sanitarne, woda zimna i ciepła, kanalizcja, wodne i co

Instalacje sanitarne, woda zimna i ciepła, kanalizcja, wodne i co - montaz, remonty, przeglady okresoweCENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Usługi|Kosztorysy]

Kosztorysowanie, kosztorys robot elektrycznych, kosztorysy robót instalacyjno-budowlanych i remontowych, przedmiar, obmiar

Kosztorysowanie, kosztorys robot elektrycznych, kosztorysy robót instalacyjno-budowlanych i remontowych, przedmiar, obmiar

Kosztorysowanie - kosztorys robot elektrycznych - kosztorysy robót instalacyjno-budowlanych i remontowych - kosztorys ofertowy - kosztorys powykonawczy - kosztorys inwestorski - przedmiar, obmiar robót , zestawienia robocizny, materiałow i sprzetu- przygotowanie ofertowe do przetargow, oferty- wyceny robot remontowo-budowlanych i elektrycznych - program kosztorysowy Zuzia- CENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytułKosztorysy, kosztorys, kosztorys ofertowy, powykonawczy, inwestorski, pelny, kosztorysy elektryczne, kosztorys robot elektrycznych, Kosztorysowanie robót instalacyjno-budowlanych i remontowych. wszystke branże . Protokoly odbioru. obmiar, obmiary robot, zestawienie robocizny, materialow, sprzetu, oferty,Wroclaw, wrocław, dolny slask, dolnoslaskie

 

[Doradztwo|Usługi]

Doradztwo techniczne, ekspertyzy, oględziny, przeglady, kontrole okresowe

Doradztwo techniczne, ekspertyzy, oględziny, przeglady, kontrole okresowe

Doradztwo techniczne, ekspertyzy, oględziny, badania, przeglady, nadzory, pomiary ochronne, uziemień, okresowe, stanowiskowe, protokoły, kontrola okresowa instalacji elektrycznych i odgromowych budynków, uziemienia, ocena stanu technicznego instalacji w budynkach, ogledziny, wrocław, wroclawszczegóły - kliknij na tytuł

 

[Usługi]

Sufity podwieszane termatex, OWA, Amstrong, ażurowe, aluminiowe, kasetonowe, wygłuszajace

Sufity podwieszane termatex, OWA, Amstrong, ażurowe, aluminiowe, kasetonowe, wygłuszajace

Sufity podwieszane, termatex, OWA, Amstrong, ażurowe, aluminiowe, kasetonowe, wygłuszające - montaz, remonty, wrocław, wroclaw- CENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Usługi]

Dachy - papa termozgrzewalna, instalacja odgromowa, montaż, pomiary

Dachy - papa termozgrzewalna,  instalacja odgromowa, montaż, pomiary

Wykonujemy pokrycia papą termozgrzewalną, zerwanie starych pokryć, nowe pokrycia papowe , obróbki blacharskie, instalacja odgromowa - montaz, remonty, pomiary odgromowe, uziemienia, Wrocław, wroclaw, CENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Usługi]

Wkładziny podłogowe, montaz wykładzin, wymiana, dywanowe, antypoślizgowe, listwy,

Wkładziny podłogowe, montaz wykładzin, wymiana, dywanowe, antypoślizgowe, listwy,

Montaż wykładzin i listew - Wrocław - wroclaw - wykładziny podłogowe - dywanopodobne - antypoślizgowe - antystastyczne - tarket - linoleum - gumolit - linoleum - usuwanie - remontyCENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Usługi]

Remonty, prace remontowe, wykończenia wnętrz, usługi budowlane

Remonty, prace remontowe, wykończenia wnętrz, usługi budowlane

Remont - remonty - prace remontowe - konserwacja - wykończenia wnętrz - roboty budowlane - okresowe przeglady i drobne remonty - usługi - Wrocław, wroclaw CENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Sprzedaż]

Wyłączniki

Wyłączniki

Wyłącznik - aktualizacja strony

 
Stron: 1