Skip Navigation
 
Wpisz pierwsze litery
szukanego elementu.

[Pomiary|Pomiary ochronne|Usługi]

Pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary ochronne, pomiary elektronarzędzi, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary SWZ (d. skuteczności zerowania), uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, badanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, pomiary natężenia świetlenia, przegląd i pomiary oświetlenia awaryjnego, przegląd i pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary okresowe, roczne, pięcioletnie, protokoły z pomiarów

Pomiary elektryczne, pomiary odgromowe, pomiary ochronne, pomiary elektronarzędzi, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary SWZ (d. skuteczności zerowania), uziemienia, pomiary rezystancji izolacji, badanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, pomiary natężenia świetlenia, przegląd i pomiary oświetlenia awaryjnego, przegląd i pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary okresowe, roczne, pięcioletnie, protokoły z pomiarów

Wykonujemy pełny zakres pomiarów: Wroclaw Wrocław dolnośląskie, dolny śląsk - pomiary ochronne i okresowe- usługi pomiarowe- badania środowiska pracy- pomiary ochrony przeciwporażeniowej- pomiary elektryczne- pomiary natężenia oświetlenia- pomiar d. skuteczności zerowania- pomiar samoczynne wyłączenia zasilania- pomiar impedancji pętli zwarcia- pomiar rezystancji izolacji, pomiary rezystancji uziemienia- przeglądy i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu- badania wyłączników różnicowoprądowych RCD- badania i pomiary elektronarzędzi- badania i pomiary elektroenergetyczne- pomiary odgromowe, uziemień, uziemienia- pomiary instalacji odgromowych - pomiary instalacji odgromowej i uziomów- pomiar rezystancji uziemienia, uziemień- pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy- pomiary natężenia oświetlenia- pomiary równomiernosci oświetlenia- protokół pomiarów instalacji elektrycznych w budynku- sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów- przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych- ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych, protokółCENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Pomiary|Pomiary ochronne|Przeglądy|Przeglądy elektryczne|Nadzory|Usługi]

Przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy instalacji odgromowej, przeglądy elektryczne, przeglądy odgromów, uziemień, szyn wyrównawczych, kontrole okresowe, przeglądy roczne, pięcioletnie, okresowe kontrole instalacji elektrycznej i odgromowej budynków, uziemienia, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach, oględziny, dozór, nadzory, przeglądy okresowe elektryczne, protokół z przeglądu, protokoły z kontroli

Przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy instalacji odgromowej, przeglądy elektryczne, przeglądy odgromów, uziemień, szyn wyrównawczych, kontrole okresowe, przeglądy roczne, pięcioletnie, okresowe kontrole instalacji elektrycznej i odgromowej budynków, uziemienia, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach, oględziny, dozór, nadzory, przeglądy okresowe elektryczne, protokół z przeglądu, protokoły z kontroli

Przegląd elektryczny, przeglad odgromowy, uziemień i szyny wyrównawczej, przegląd okresowy, okresowe kontrole instalacji elektrycznych i odgromowych (piorunochronnych) w budynku, uziemienia, uziemienia ochronne, robocze, przeglądy i kontrole okresowe, roczne, pięcioletnie, protokół z przeglądu, protokoły z kontroli okresowej- wykonanie okresowej kontroli dwa razy do roku, rocznej i pięcioletniej kontroli instalacji- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania instalacji elektrycznych i odgromowych- ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach- sporządzanie protokołów z kontroli instalacji elektrycznych i odgromowych- przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych- przeglądy elektryczne, przeglądy okresowe- przeglądy odgromowe, piorunochronne, uziemienia

 

[Pomiary|Pomiary ochronne|Przeglądy|Przeglądy elektryczne|Nadzory|Usługi]

Nadzory instalacji elektrycznej, nadzory instalacji odgromowych, pełnienie funkcji kierownika budowy i robót instalacji elektrycznych i odgromowych, dozór instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dozór instalacji odgromowych

Nadzory instalacji elektrycznej,  nadzory instalacji odgromowych, pełnienie funkcji kierownika budowy i robót instalacji elektrycznych i odgromowych, dozór instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dozór instalacji odgromowych

Nadzory, pełnienie funkcji kierownika budowy i robót instalacji elektrycznych.usługi nadzoru i eksploatacji oraz pomiarów ochronnych w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych. Kontrola okresowa instalacji elektrycznych i odgromowych. Dozór. Przeglady okresowe. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych, odgromowych. Protokoly z przegladu. wrocław, Firma wykonuje uslugi we Wroclawiu i okolicach, Sroda Slaska, Katy Wroclawskie, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Olawa, Jelcz Laskowice, Brzeg, Opole, Sobotka, Trzebnica, Olesnica, Oborniki, slaskie, Swidnica, Strzelin, Walbrzych, Prochowice, Lubin, Polkowice, Legnica, Wrocław, wroclaw, dolny slask, dolnoslaskie, wroclaw,

 

[Usługi]

Utrzymanie instalacji elektrycznych i odgromowych budynków, pomiary instalacji elektrycznych, pomiary maszyn i urzadzeń elektrycznych, pomiary elektronarzędzi, pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, utrzymanie ruchu firm, budynków i obiektów użyteczności publicznych, badania okresowe i ochronne, protokół

Utrzymanie instalacji elektrycznych i odgromowych budynków, pomiary instalacji elektrycznych, pomiary maszyn i urzadzeń elektrycznych, pomiary elektronarzędzi, pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, utrzymanie ruchu firm, budynków i obiektów użyteczności publicznych, badania okresowe i ochronne, protokół

Utrzymanie instalacji elektrycznych i odgromowych, eksploatacja urzadzen, utrzymanie ruchu firm, budynków i obiektów uzytecznosci publicznych. Pomiay elektronarzędzi. pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, Protokół. Remonty. Kontrola okresowa instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach. badanie instalacji elektrycznej, uziemień, pomiary maszyn i urządzeń elektrycznych. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych, uziemienia, oględziny, protokoły. wrocław, wroclaw CENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Usługi]

Instalacje elektryczne, instalacje oświetleniowe, instalacje elektryczne siły i światła, instalacje ochronne, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, montaż opraw oświetleniowych, instalacje kablowe, teletechniczne, montaż rozdzielni elektrycznych

Instalacje elektryczne,  instalacje oświetleniowe, instalacje elektryczne siły i światła, instalacje ochronne,  montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, montaż opraw oświetleniowych, instalacje kablowe, teletechniczne, montaż rozdzielni elektrycznych

Wykonujemy: instalacje elektryczne, instalacje inteligetne, instalacje oświetlenia, instalacje ochronne, uziemienia, teletechniczne, komputerowe, remonty, montaż gniazd, wyłączników, lampy i oprawy, tablice, rozdzielnie, zabezpieczenia, punkty, obwody, osprzęt, serwis, naprawy, kosztorysowanie, nadzory, remonty, wroclaw, wrocław, dolnoslaskie, dolny slask - CENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytuł

 

[Usługi]

Instalacje odgromowe, instalacje piorunochronne budynków, uziomy otokowe, uziomy fundamentowe, uziomy szpilkowe, montaż, remonty, uziemienia, szyny wyrównawcze, pomiar rezystancji uziemień ochronnych i roboczych

Instalacje odgromowe, instalacje piorunochronne budynków, uziomy otokowe, uziomy fundamentowe, uziomy szpilkowe, montaż, remonty, uziemienia, szyny wyrównawcze, pomiar rezystancji uziemień ochronnych i roboczych

Instalacje odgromowe - pomiary odgromowe - pomiary rezystancji uziemień - uziomy - montaż - remonty - przeglady okresowe - przeglądy instalacji odgromowych budynków, ocena stanu technicznego instalacji odgromowych (piorunochronnych) w budynkach - pomiary uziomów - oględziny - szyny wyrównawcze - uziemienia - piorunochron

 

[Usługi|Kosztorysy]

Kosztorysowanie, kosztorys robot elektrycznych, kosztorysy robót instalacyjno-budowlanych i remontowych, przedmiar, obmiar

Kosztorysowanie, kosztorys robot elektrycznych, kosztorysy robót instalacyjno-budowlanych i remontowych, przedmiar, obmiar

Kosztorysowanie - kosztorys robot elektrycznych - kosztorysy robót instalacyjno-budowlanych i remontowych - kosztorys ofertowy - kosztorys powykonawczy - kosztorys inwestorski - przedmiar, obmiar robót , zestawienia robocizny, materiałow i sprzetu- przygotowanie ofertowe do przetargow, oferty- wyceny robot remontowo-budowlanych i elektrycznych - program kosztorysowy Zuzia- CENY - patrz zakładka cennik lub kliknij na tytułKosztorysy, kosztorys, kosztorys ofertowy, powykonawczy, inwestorski, pelny, kosztorysy elektryczne, kosztorys robot elektrycznych, Kosztorysowanie robót instalacyjno-budowlanych i remontowych. wszystke branże . Protokoly odbioru. obmiar, obmiary robot, zestawienie robocizny, materialow, sprzetu, oferty,Wroclaw, wrocław, dolny slask, dolnoslaskie

 

[Doradztwo|Usługi]

Doradztwo techniczne, ekspertyzy, oględziny, przeglady, kontrole okresowe

Doradztwo techniczne, ekspertyzy, oględziny, przeglady, kontrole okresowe

Doradztwo techniczne, ekspertyzy, oględziny, badania, przeglady, nadzory, pomiary ochronne, uziemień, okresowe, stanowiskowe, protokoły, kontrola okresowa instalacji elektrycznych i odgromowych budynków, uziemienia, ocena stanu technicznego instalacji w budynkach, ogledziny, wrocław, wroclawszczegóły - kliknij na tytuł

 

[Sprzedaż]

Wyłączniki

Wyłączniki

Wyłącznik - aktualizacja strony

 
Stron: 1